KOLIK MUSíTE OčEKáVAT, žE ZAPLATíTE ZA DOBROU VýROBU STOLů Z MASIVU